Lidmaatschap en samenwerking

New Wave Group gelooft in samenwerking. Wij denken dat duurzame oplossingen de medewerking van uiteenlopende stakeholders vergen: naast bedrijven ook internationale gemeenschappen en organisaties. Hier volgt een beknopt overzicht van de initiatieven en netwerken waar wij bij Texet en New Wave Group aan meewerken:

BSCI (Business Social Compliance Initiative) 

BSCI is een initiatief van de bedrijfswereld dat bedrijven samenbrengt die zich inzetten om de arbeidsvoorwaarden in de wereldwijde bevoorradingsketen te verbeteren. Onze gedragscode omvat vereisten inzake minimumloon, werkuren, het verbod op kinderarbeid en verschillende andere belangrijke criteria.

https://www.amfori.org/

  

ACCORD logo

Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh

Deze overeenkomst inzake brandveiligheid en de veiligheid van gebouwen is een bindende overeenkomst met als doel de brand- en gebouwveiligheid in de textielindustrie in Bangladesh te verbeteren. Dit omvat inspecties, brandveiligheidstraining en doeltreffende reparaties en renovaties.

www.bangladeshaccord.org

 

 

Textile Exchange

Textile Exchange

Textile Exchange is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor de verantwoorde expansie van de textielindustrie en voor biologische katoenproductie.

www.textileexchange.org

 

 

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen

De “Chemicaliëngroep” wordt gecoördineerd door Swerea IVF, een onderzoeksgroep met een internationale leiderspositie die een cruciale rol vervult in het Zweedse innovatiesysteem. Als deelnemer van dit netwerk ontvangen wij de recentste informatie over wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van chemie.

www.kemikaliegruppen.se  (Only available in swedish) 

 

 

Clean Shipping Index

Clean Shipping Index

De Clean Shipping Index wil rederijen ertoe aanzetten schonere schepen te gebruiken, door een rangschikking op te stellen van de best presterende schepen. Aankopers van transport kunnen de Clean Shipping Index gebruiken om hun ecologische voetafdruk te berekenen en te minimaliseren.

www.cleanshippingindex.com

 

 

BAPP (Belgian Association of Promotional Products)

De vzw BAPP werd in 2000 opgericht met als missie de professionalisering, verdediging en promotie van de sector van de relatiegeschenken en promotieartikelen in het algemeen, en van de professionele belangen van haar statutaire leden in het bijzonder. De beroepsfederatie vertegenwoordigt en verenigt de aangesloten ondernemingen, en dit op nationaal en internationaal niveau.

www.bapp.be

  

 

PPP (Platform Promotional Products)

PPP is een krachtige organisatie, die de individuele bedrijven in de promotionele productensector verenigt. Het lidmaatschap functioneert als een keurmerk richting zakelijke afnemers en eindgebruikers. De opdrachtgever moet er vanuit kunnen gaan dat PPP leden – importeurs en distributeurs – beschikken over alle noodzakelijke kennis en middelen voor advies en inkoop. Het PPP lidmaatschap geeft aan dat leden hun vak serieus nemen en bereid zijn te investeren in een verdere professionalisering van zijn eigen bedrijf en van het totale vakgebied.

http://www.ppp-online.nl/